SEMINARI ISO 27001   - information security  menagement 

Opći:
- Uvod u informacijsku sigurnost
- Interni auditor
- Vodeći auditor (IRCA Lead auditor course)
                                                                                                                                                 
Tematski:
Upravljanje rizicima 
- Organizacija i komunikacija
- Kontrole Aneksa A i Izjava o primjenjivosti
- Upravljanje dobavljačima
- Upravljanje korisnicima
- Upravljanje incidentima
- Stalnost poslovanja - Business Continuity Planning
- IT operacije - sistemska administracija
- IT operacije - razvoj software-a

- Upravljanje mrežom i komunikacijama 
- Metodologije i alati za nadzor sustava
- Mjerenje efikasnosti
- Upravljanje dokumentiranom informacijom 
- Upravljanje nesukladnostima i korektivnim aktivnostima
- Provođenje internih audita 

 SEMINARI ISO 20000-1 - service management
 ISO 22301 - business continuity
GDPR - data protection

Tematski:
- Zajednički elementi ISO 27001 i GDPR
- ISO 27017 - information security for Cloud

- ISO 27018 - protection of PII in public clouds
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja  digitalnih usluga

free web templates