EDUKACIJE I RADIONICE

simple site maker
Mobirise

Inteligentna turistička destinacija

Primjena IoT ITD:
- ICT tehnologija i razvoj turističke destinacije
- poboljšavnje procesa prodaje i marketinga IoT interakcijom
- svjetski trendovi u ICT industrije u turizmu
- Data Warehousing, Big Data Streaming
- GDPR u hotelijerstvu
- izvoz SW proizvoda van EU
- patenti i prava na software

Model razvoja

Mobirise


VDA-ISA - zaštita prototipa

Ocjena i certifikacija u području informacijske sigurnosti u autoindustriji.

Teme:
ISO 27001 u autoindustriji
VDA-ISA Information Security Assessment
VDA-ISA i TISAX

Primjeri iz prakse:
zaštita prototipa proizvoda
zaštita lokacije i posjetitelja
zaštita prijenosa podataka

Mobirise

                        Kontejnerski podatkovni centri

Konstrukcije
Energetika
Modeli izvedbe
Certifikacije
Primjena
Projekti

Mobirise

Procjena stanja informacijske i kibernetičke sigurnosti

Povrat podataka (Data recovery), Povrat poslovanja u slučaju katastrofa (Disaster recovery), Stalnost poslovanja - sposobnost nastavka poslovanja (Business continuity), upravljanje rizicima (Risk management) aktivnosti su koje postaju sastavni dio poslovnih planova.

Procjena informacijske i kibernetičke sigurnosti provodi se prema međunarodnoj normi ISO 27001, a uključuje i zahtjeve ISO 31000, ISO 22301, GDPR, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga te NIST SP 800 normi.   

Procjenu provode kvalificirani profesionalni IRCA auditori s potvrđenim dugogodišnjim i međunarodnom iskustvom

Procjena stanja informacijske i kibernetičke sigurnosti 

Mobirise

Subvencije za ISO norme

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.14 namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna.

Najniža vrijednost potpore iznosi 50.000,00 kuna, a najviša 380.000,00 kuna.

Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Natječajna dokumentacija - Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Mobirise

IATF 16949:2016 automotive quality management system - Lead auditor seminar

IATF 16949:2016 automotive quality management systems - introduction & awareness course

IATF 16949:2016 automotive quality management systems - internal auditor transition course

IATF 16949:2016 automotive quality management systems - internal auditor course

PPAP – production part approval process introduction & awareness

APQP – advanced product quality planning

SPC – statistical process control - introduction & awareness

FMEA – failure mode and effects analysis - introduction & awareness

MSA – measurement system analysis introduction & awareness